Aralık 18

BİLGİSAYARDA KODLARIMIZI YAZDIĞIMIZ PROGRAMLAMA DİLİ HANGİSİDİR? – PYTHON

BİLGİSAYARDA KODLARIMIZI YAZDIĞIMIZ ARAYÜZ PROGRAMININ ADI NEDİR (WİNG)

EKRANA YAZI ÇIKARMAK İÇİN HANGİ KOMUT KULLANILIR PRİNT

KULLANICIDAN KOMUT ALMAK İÇİN KULLANILAN KOMUT NEDİR İNPUT

BİLGİSAYARDA KOD YAZARKEN HANGİ HARFLERİ KULLANMAMALIYIZ İ Ş Ç Ğ Ü ı ş ç ğ ü

aşağıdaki işlemlerin sonucu nedir

true or false= true

false and false=false

true or not true= true

not: tırnak içinde yazılan şeyler aynen ekrana çıkar

farklı ifadeceler + işareti ile birleştirilir

(*) işareti programlamada çarpma işlemini simgeler

kare alma işlemi demek sayının kendisiyle çarpılması demektir

mesela aşağıda bir sayının karesini almayı görelim

a=10

print(a*a)

program çalıştırıldığında ekrana 100 sayısı çıkar

a=input(“bir sayı giriniz”)

print(“girdiğiniz sayının karesi”+str(a*a))

sayı 5 girilirse sonuç girdiğiniz sayının karesi 25 tir yazar ekrana…

str neden kullanılır? sayıları karaktere dönüştürmek için

int neden kullanılır? karakterleri sayılara dönüştürmek için

tckimlik no neden karakter dizisi olarak saklanır? çünkü sayısal bir işlemde kullanılmayacak

mantıksal veri ne demektir …true false

Dosyamızı nereden farklı isimle kaydederiz File– save as

Program çalıştırmak için kullanılan yeşil buton aktif değilse neyi unutmuşuz demektir(kaydetmeyi)

programda hata olduğunu nereden anlarız (altında kırmızı tırtıklı çizgi çıkar

// işareti bölme işleminin tam kısmını verir. ÖRneğin 8//3 sonucu 2.4 tür ama 2 tam kısmı olduğu için 2 cevabını verir

% işareti bölme işleminin kalanını verir. Mesela 6/4 işleminde kalan 2 dir. 2 sonucunu verir